Revitalizácia a  obnova   lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch