Kontakt:

 

Nová urbariálna spoločnosť Hanková - pozemkové spoločenstvo

 

Hanková 37, 049 34

mail: nushankova@gmail.com


tel:   (+421)587931132