Nová urbariálna spoločnosť (NUS- Hanková, vznikla v roku 1994, na základe bývalého urbáru, pasienkovej spoločnosti, odkupu po Maldeghenovi a komposesorátu.  V tomto období sa dalo dohromady pár nadšencov, ktorí začali pracovať na obnovení činnosti urbariálnej spoločnosti v obci Hanková. Bol založený prípravný výbor a jeho prvým predsedom sa stal pán Ondrej Šmiják. Členmi výboru boli Dr. Matilda Jakubíková, Ing. Ondrej Bartoš, Dušan Bartoš, Ing. Vladimír Oravec, Ondrej Jančík a Ján Kováč. V súčastnosti hospodári na výmere 680 ha. Zloženie drevín je cca 70% listnaté a 30% ihličnaté. Za obdobie činnosti spoločnosť aktívne hospodári a zabezpečuje ťažbu dreva, ako aj rozsiahlu obnovu lesa. Mimo toho, že z hospodárskej činnosti spoločnosti sa pravidelne vyplácajú dividendy pre vlastníkov lesa, spoločnosť nadobúda aj majetok, ktorý je potrebný pre jej každodenný chod.


 V súčastnosti činnosť spoločnosti riadi 5 členný výbor v zložení: 

        Ing. Ondrej Bartoš -  predseda spoločnosti

         Dr. Matilda Jakubíková

         Ing. Vladimír Oravec    

          Dušan Bartoš

          Ján Kováč

            


   Spoločnosť vlastní túto techniku:

- traktor s mulčovačom a štiepkovačom                
- pásový traktor na úpravu lesných ciest                   
- nákladný automobil V3S                                       
- motorové píly a krovinorezy

Najnovší prírastok je terénny automobil Ford Ranger.