ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE-Hankova 2019.docx                                                                             Návrh na pripomienkovanie

 
 

 

Kontakt

NOVÁ URBARIÁLNA SPOLOČNOSŤ HANKOVÁ - POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Hanková 37, 049 34 (+421)587931132 nushankova@gmail.com