Vystavba lesnej cesty a akumulačnej nádrže s protipožiarnou funkciou