Aktuality-novinky 

Zhromaždenie Novej urbariálnej spoločnosti dňa 29. apríla 2023 o 12.00 hod.


  

 

 Zmluva o pozemkovom spoločenstve, návrh na pripomienkovanie  na stiahnutie tu:     ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE-Hankova 2019.docx 

 

 

 

  

Zrealizované dva projekty z fondov EÚ:

1.    Revitalizácia a obnova  lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch       viac tu:

2.    Vystavba lesnej cesty a akumulačnej nádrže s protipožiarnou funkciou   viac tu: 

Kontakt

NOVÁ URBARIÁLNA SPOLOČNOSŤ HANKOVÁ - POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Hanková 37, 049 34 (+421)587931132 nushankova@gmail.com